Ukázka projektová dokumentace DSP

Napsal dne 26. 10. 2009

Tato ukázka projektové dokumentace je strukturovaná do jednotlivých bodů, které jsou zobecněné a hojně používané – záměrem je úspěšné vyřízení stavebního povolení (rodinné domy se zastavěnou plochou nad 150 m2), popř. ohlášení (rodinné domy se zastavěnou plochou do 150 m2).

Ukázku projektové dokumentace je zapotřebí doplnit o další části projektu – pozemek, napojení na inženýrské sítě a další případné náležitosti stanovené příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány (Např.: při osazování pozemku je nutné posoudit specifické vlastnosti pozemku - výskyt radonu, stav podloží pod pozemkem atd.). Specifické detaily je nutné řešit vypracováním realizačního projektu rodinného domu na náklady investora nebo konzultacemi s odbornými firmami v průběhu výstavby.

Projektová dokumentace v jednotlivých bodech pro vyřízení stavebního povolení rodinného domu

A. Průvodní zpráva – zahrnuje obecný popis a charakteristika navrhovaného domu, bez návaznosti na konkrétních podmínek (terén, inženýrské sítě, apod.).
B. Shrnující technická zpráva - zahrnuje technické a architektonické řešen. Hodnotí mechanické, požární a bezpečností zhodnocení stavby.
C. Situace stavby - specifikace této části projektové dokumentace v etapě osazení na konkrétní pozemek.
D. Dokladová část – specifikace této části projektové dokumentace v etapě osazení na konkrétní pozemek.
E. Zásady organizace výstavby - specifikace této části projektové dokumentace v etapě osazení na konkrétní pozemek.
F. Dokumentace objektů

1. Dokumentace objektu

a) technická zpráva stavební části

b) výkresová část stavební části

 • výkres základů (měřítko 1:100)
 • půdorysy podlaží (měřítko 1:100)
 • výkres konstrukce stropů (měřítko 1:100)
 • výkres konstrukce krovu (měřítko 1:100)
 • výkres střechy (měřítko 1:100)
 • pohledy (měřítko 1:100)
 •  řezy (měřítko 1:50)
 •  výpis truhlářských výrobků - zobrazují podrobný popis použitých výrobků včetně rozměrové a kusové charakteristiky
 •  výpis řeziva krovu - výpis dřevěných prvků na krov (krokve, vaznice, pozednice, apod.) včetně průřezů, délky, kusové a objemové charakteristiky.

2. Statické posouzení
3. Požárně bezpečnostní řešení

 • technická zpráva - popisuje požární řešení a požadavky na jednotlivých stavebních konstrukcích.
 • výkres odstupových vzdáleností  - oražené autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby;
 • cena za zpracování je x,- Kč včetně DPH + poštovné a doběrečné.

4. Řešení elektroinstalace

 • technická zpráva, výkresy půdorysů, schéma rozvodnice, schéma napojení objektu - zobrazují navrhované umístění zásuvek, vypínačů, světel a jiných koncových prvků.

5. Řešení zdravotechniky

 • technická zpráva, výkresy vodovodu, kanalizace, plynovodu, axonometrie rozvodů, rozvinuté řezy

6. Řešení vytápění a topných těles

 • technická zpráva, výkresy půdorysů a montážní schéma zapojení otopných těles - zobrazuje trubní vedení, rozmístění a dimenzování jednotlivých otopných těles.

Zajímají vás informace o stavbě domu svépomocí a stavbě domu na klíč? Pak navštivte náš stavební portál a inspirujte se! Nebo snad hledáte inspiraci jak zařídit vlastní bydlení či jak vybudovat zahradu kolem rodinného domu?

Aktuality

31. 12. 2012
Nemovitosti kupujte jen u osvědčené realitní kanceláře!

Sháníte vlastní bydlení? Uvažujete o koupi vlastního rodinného domu, menšího bytu nebo o pronájmu nemovitosti?

Všechny aktualityBulletin Ekonomických staveb