Dokumentace pro výběr dodavatele stavby (DZS)

Napsal dne 00. 00. 0000

Projektová dokumentace je zpracována na základě dokumentace pro provedení stavby a je upravená, dle rozsahu, do rozpočtové struktury pro celkové posouzení skladby a výše cenové nabídky stavby. Obsahem dokumentace je také ověření odborné způsobilosti uchazečů provést řádně a včas dodávku stavby a porovnání dalších smluvních podmínek, za kterých bude dodávka stavby provedena.

Postup jednotlivých úkonů:

  • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a spolupráce při vypracování přípravy postupu pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby klientem
  • vypracování seznamu prací a dodávek (definování standardů a popisu stavby). Pokud není vypracována podle předcházejících fází - vypracování potřebné dokumentace,

Některé činnosti spojené s přípravou výzvy k zadávacímu řízení:

  • příprava DZS – návrh formy uspořádání projektové dokumentace, konzultace, doporučení kvalifikačních a hodnotících kritérií, zadávacích a obchodních podmínek, formulářů a jiných částí zadávací dokumentace
  • vypracování výzvy k zadávacímu řízení
  • sestavení DZS – dopracování, konzultace problematických bodů a návrhy jejich řešení
  • vypracování výzvy k zadávacímu řízení
  • kompletace formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení kvalifikačních kritérií.
  • kompletace formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem hodnocení dílčích kritérií.

Zajímají vás informace o stavbě domu svépomocí a stavbě domu na klíč? Pak navštivte náš stavební portál a inspirujte se! Nebo snad hledáte inspiraci jak zařídit vlastní bydlení či jak vybudovat zahradu kolem rodinného domu?

Aktuality

31. 12. 2012
Nemovitosti kupujte jen u osvědčené realitní kanceláře!

Sháníte vlastní bydlení? Uvažujete o koupi vlastního rodinného domu, menšího bytu nebo o pronájmu nemovitosti?

Všechny aktualityBulletin Ekonomických staveb