Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Napsal dne 25. 10. 2009

Dokumentace stavby dokladuje podrobné tvarové, technologické a technické, hmotové, materiálové, dispoziční a provozní řešení stavby. Tyto nároky na stavbu by měli být v souladu s požadavky klienta, v souladu s územně plánovací dokumentací, s územně plánovacími podklady, případně s předchozími rozhodnutími o území.

Stavební projekt v dokumentaci musí vyhovovat

  1. požadavkům týkající se veřejných zájmů
  2. obecných technických požadavků na výstavbu
  3. technickým požadavkům na budoucí využití osobami s omezenou schopností pohybu, případně speciálním předpisům stanovující – základní dopravní, energetické, protipožární, bezpečnostně konstrukční, uživatelské, provozní a technické podmínky apod.
  4. předpisům zajišťující komplexnost a plynulost výstavby - včasné vybudování technického, občanského nebo jiného vybavení potřebného k řádnému užívání

Zajímají vás informace o stavbě domu svépomocí a stavbě domu na klíč? Pak navštivte náš stavební portál a inspirujte se! Nebo snad hledáte inspiraci jak zařídit vlastní bydlení či jak vybudovat zahradu kolem rodinného domu?

Aktuality

31. 12. 2012
Nemovitosti kupujte jen u osvědčené realitní kanceláře!

Sháníte vlastní bydlení? Uvažujete o koupi vlastního rodinného domu, menšího bytu nebo o pronájmu nemovitosti?

Všechny aktualityBulletin Ekonomických staveb