Dokumentace provedení stavby (DPS)

Napsal dne 25. 10. 2009

Dokumentace pro provedení stavby zpracovává a kompletuje předchozí fáze dokumentace do té úrovně, aby způsobilému dodavateli umožnila stavbu, zařízení nebo objekt provést. Ve určitých nestandardních případech může sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, zařízení nebo objektu.

Dokumentace dokladuje jednoznačné tvarové, technologické a technické, hmotové, materiálové, dispoziční a provozní řešení stavby. Určuje závazné požadavky na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla, instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby.

Postup jednotlivých výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace.

  • provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků. Určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)
  • vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)
  • textová část
  • výkresová část
  • zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení
  • stanovení požadavků na doplňkové průzkumy
  • statické ověření konstrukce
  • účast při stavebním řízení
  • odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení
  • obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení

Investice do dokumentace DPS se určitě vyplatí, protože i přes vyšší investici do projektových prací dokáže mnoho peněz ušetřit přímo během stavby. Je možné si domluvit samotný rozsah této dokumentace – stavebně konstrukční část, vytápění, vzduchotechnika, elektroinstalace, zdravotechnika…

Zajímají vás informace o stavbě domu svépomocí a stavbě domu na klíč? Pak navštivte náš stavební portál a inspirujte se! Nebo snad hledáte inspiraci jak zařídit vlastní bydlení či jak vybudovat zahradu kolem rodinného domu?

Aktuality

31. 12. 2012
Nemovitosti kupujte jen u osvědčené realitní kanceláře!

Sháníte vlastní bydlení? Uvažujete o koupi vlastního rodinného domu, menšího bytu nebo o pronájmu nemovitosti?

Všechny aktualityBulletin Ekonomických staveb